Velkommen till den offisielle mummibutikken i Norge!

Søk

Tove Jansson på Tegnerforbundet

I perioden 22.06–03.09.2023 presenterer Tegnerforbundet – senter for tegnekunst, den første separatutstillingen med Tove Marika Jansson (1914–2001) i Norge. Utstillingen er et samarbeid med Moomin Characters Ltd Oy, og vil vise et utvalg tegninger og malerier, med fokus på Janssons selvportretter. Utstillingen er kuratert av Lene Fjørtoft og Hilde Lunde.

Kunstneren Tove Jansson

Tove Marika Jansson hadde en imponerende karriere som forfatter og billedkunstner. Hun var aktiv i omlag 70 år og virket også som tegneserieskaper, illustratør og karikaturtegner. Hun er mest kjent for å ha skapt mummitrollene, men utstillingen Tove viser at kreativiteten hennes strakte seg langt utenfor dette universet. Hun var en allsidig og produktiv kunstner som stadig eksperimenterte og søkte nye uttrykksformer. Tegnerforbundet ønsker å gi publikum et innblikk i Janssons mangfoldige kunstnerskap. Tegninger og malerier viser ulike temaer, inkludert familiemedlemmer, reiser i utlandet, illustrasjoner, bestillingsoppdrag og fantasifulle drodlinger, alle i hennes utpregede personlige stil. Selvportrettene er en sentral del av utstillingen, og de viser en kunstner som ikke bare eksperimenterte med form og uttrykk, men også tok regien over sitt eget narrativ.

Familie og oppvekst

Tove Jansson vokste opp i et atelier i Helsinki, der begge foreldrene var kunstnere. Viktor Bernhard ”Faffan” Jansson (1886–1958) var en viktig og beundret skulptør. Signe ”Ham” Hammarsten-Jansson (1882–1970) var kunstner og illustratør. De to møtte hverandre i Paris hvor de begge studerte. De giftet seg i 1913, og året etter kom Tove til verden. Tove fikk to lillebrødre, Per Olov Jansson (1920-2019) og Lars Jansson (1926-2000). Alle tre ble kunstnere, Per Olov fotograf og Lars forfatter og tegneserieskaper i Mummi-universet. Faffan og Ham skapte et hjem der kunsten var en integrert del av familielivet, og Tove Janssons barndomsopplevelser og familiebakgrunn påvirket utvilsomt hennes kunstneriske karriere. Familiens hjem var et atelier og hjemmet var en arbeidsplass. Det skiltes ikke mellom jobb og fritid. Tove beskriver barndommen og ungdomstiden sin som et fellesskap med frihet, ansvar, familielojalitet og harmoni. I utstillingen i Tegnerforbundet vises en bronseskulptur laget av Faffan av en ung Tove, samt flere verk av Ham som skildrer Tove i hennes tidlige barndom. Disse verkene representerer familien Janssons nære relasjoner, samt hvordan familien påvirket og formet hverandre innbyrdes gjennom sitt kreativt felleskap. Verkene i utstillingen viser også hvordan Jansson tolker og bruker familiemedlemmene som modell.

Tove og Ham

Begge foreldrene, Ham og Faffan, spilte en vesentlig rolle i Toves valg av karriere og utvikling som kunstner. Spesielt Ham hadde innflytelse på den kunstneriske utviklingen. Som kunstner, kvinne og mor var Ham en inspirerende rollemodell for Tove. Hennes betydning for Toves karriere og utvikling som kunstner skal ikke undervurderes, og det er viktig å anerkjenne det forbildet Ham var for Tove. Ham tok oppdrag som tegner i seddeltrykkeriet i Finlands Bank og hun utførte illustrasjoner for forskjellige blader og bokforlag. Ham sørget for familiens faste inntekt, noe som var uvanlig for tiden. Det var Ham som lærte Jansson å tegne og som delte kontaktene sine med datteren slik at hun fikk arbeid. Jansson organiserte sin tidlige karriere rundt moren og fra tidlig på 1940–tallet jobbet hun om illustratør i det satiriske magasinet Garm. Dette var et arbeid som gikk i direkte arv fra mor til datter. Jansson var aktiv i Garm i 15 år, et magasin som publiserte over 600 av hennes tegninger.

Selvportretter

Et gjennomgående motiv i Janssons oeuvre er selvportretter- tegninger i blyant og kull, små skisser i dagbøker og brev, samt store portretter i olje. Jansson skrev aldri noen selvbiografi. Det nærmeste er romanen Billedhuggerens datter (1969), som har biografisk innhold. Det er selvportrettene som utgjør hennes visuelle fortelling om seg selv. Flere selvportretter er viet plass i utstillingen. Det tidligste er fra 1937 da kunstneren er 23 år gammel. I denne tidlige fasen av kunstnerskapet blir selvportrettet et middel for å utforske og iscenesette kunstnerisk identitet. Det siste selvportrettet fra 1975 er et av de siste verkene Jansson utførte i olje. Selvportrettet var et middel for å eksperimentere med ulike stiler og teknikker. Hvordan Jansson fremstilte seg selv var ikke en tilfeldig prosess; det var en kunstnerisk vurdering. Selvportrettene avslører en kunstner som både var selvironisk og alvorlig, og de gjenspeiler kompleksiteten i hennes personlighet. Gjennom selvportrettene sine utforsket hun ulike identiteter, formidlet personlige historier og bekreftet sin plass i kunstverdenen.

Informasjon om åpningstider og billetter på Tegnerforbundet kan du lese mer om her.

Søk