Velkommen till den offisielle mummibutikken i Norge!

Søk

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår
(For returer, gå til Bytte/Retur under Kundeservice Kundestøtte)

Vilkår og betingelser

Parter i denne avtalen
Bruk av nettstedet
Registrering
Ditt ansvar
Ordrebekreftelse og betalingsbetingelser
Bestillinger
Produktpriser
Leveranse
Angrerett
Ansvarsbegrensning
Endringer på nettstedet og denne avtalen
Personvernerklæring
Jurisdiksjon og løsning av tvister
Språket i denne avtalen
Parter i denne avtalen
Denne avtalen (heretter referert til som avtalen) inneholder vilkårene og betingelsene for bruk av denne nettsiden ("nettstedet"), inkludert uten begrensning for bestilling av produkter. Ved å bruke nettstedet bekrefter du at du godtar og vil overholde disse vilkårene og betingelsene.

Hvis du legger inn en bestilling gjennom denne siden, er selgeren av slike produkter Nordic Brand Retail Norge ("Nordic Brand Retail Norge") med organisasjonsnr. 930527092, og Nordic Brand Retail Norge vil håndtere gjennomføringen av slike kjøp. Kontaktinformasjonen til Nordic Brand Retail Norge er:

Nordic Brand Retail Norge / Moomin Shop Norge

Bryggen 13
5003 Bergen
Norway

Send e-post til hello.no@moomin.com

Nettstedet eies og drives av All Things Commerce Helsinki Ltd ("All Things Commerce"). Kontaktinformasjonen til All Things Commerce er:

All Things Commerce Helsinki Oy
Salmisaarenranta 7M, 00180 Helsinki
merverdiavgiftsnummer: FI25621882
E-post: hello@moomin.com

Bruk av nettstedet
2.1. Siden er beregnet for bruk av privatpersoner, institusjoner og bedrifter.

2.2. Du må være 18 år eller eldre for å bestille produkter ved å bruke nettstedet.

2.3. Dette nettstedet, inkludert uten begrensning bilder, tegninger, lyd, grafikk og tekst, er beskyttet av verdensomspennende opphavsrett og andre proprietære lover og traktat bestemmelser. All Things Commerce gir deg en begrenset lisens til å få tilgang til og gjøre personlig bruk av dette nettstedet, og ikke til å laste ned, unntatt når det er spesifikt invitert, eller til å duplisere, selge eller modifisere, noen del av dette nettstedet uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra All Things Commerce.

Registrering
3.1. Du kan registrere deg ved å fylle ut registreringsskjemaet og velge brukernavn og passord. For å registrere deg må du oppgi ekte navn, adresse, telefonnummer/mobilnummer og e-postadresse. I tillegg til ovennevnte informasjon, må institusjons- og bedriftskunder oppgi firmanavn og merverdiavgiftsnummer og, dersom det er registrert foretak, firmanummer. Du kan også bestille produkter uten å registrere deg.

3.2. Hvis du bestiller på vegne av et selskap, garanterer du at du har tilstrekkelig myndighet til å bestille de aktuelle varene og binder selskapet til denne avtalen.

3.3. Registrering er gratis.

Ditt ansvar
4.1. Du aksepterer ansvar for alle aktiviteter som skjer under din konto eller passord. Du er alene ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til passordet ditt.

4.2. Du garanterer at informasjonen du oppgir under registreringsprosessen (og enhver melding om endring av slik informasjon) er sann og korrekt.

4.3. Du garanterer at du er over 18 år.

Ordrebekreftelse og betalingsbetingelser
5.1. Hvis du legger inn en bestilling på et produkt ved å bruke denne siden, vil Nordic Brand Retail Norge' aksept av din bestilling finne sted når du har mottatt en e-post fra Nordic Brand Retail Norge som bekrefter din bestilling, tilgjengelighet og estimert leveringstid, og da vil en bindende salgsavtale inngås mellom deg og Nordic Brand Retail Norge.

5.2. Med mindre annet er avtalt, må du betale for produktene før Nordic Brand Retail Norge sender dem.

5.3. Nordic Brand Retail Norge forbeholder seg retten til å kansellere enhver bestilling eller levere en ufullstendig bestilling basert på beholdnings feil som kan oppstå og som er utenfor dens rimelige kontroll, og du vil få refundert alle bestillinger som kanselleres i sin helhet, eller i tilfelle bestillingen blir delvis kansellert, for den delen, av den grunn.

5.4. Nordic Brand Retail Norge forbeholder seg retten til å avvise enhver bestilling etter eget skjønn.

Bestillinger
6.1. Etter inngåelse av salgsavtalen med Nordic Brand Retail Norge, og underlagt disse vilkårene, sørger Nordic Brand Retail Norge for levering av det/de bestilte produktet(e) til den adressen du har oppgitt.

6.2. Salgsavtalen utgjør en engangskontrakt mellom Nordic Brand Retail Norge og deg.

6.3. Nordic Brand Retail Norge er lovpålagt å levere produkter som er i samsvar med din salgsavtale med denne.

6.4. Nordic Brand Retail Norge leverer til fastland Norge. 

Produktpriser
7.1. Produktprisen er prisen som vises for varen på nettstedet på bestillingstidspunktet.

7.2. Fraktkostnader legges til produktprisen, i henhold til leveringsalternativet du har valgt. Prisen vises per bestilling, med mindre annet er oppgitt. Fraktpris for hver bestilling vil vises på nettstedet før bestillingen legges inn.

7.3. Alle produktpriser og fraktpriser vises i norske kroner (NOK).

7.4. Alle kjøp som overstiger 1200 NOK, unntatt spesiallagde on-demand-produkter, er kvalifisert for et gratis produkt: "Moomin Logo Tote Bag". Nordic Brand Retail Norge garanterer ikke tilgjengeligheten av "Moomin-logo-totebag" i kjøps øyeblikket og kan etter eget skjønn ekskludere "Moomin-logo-totebag" som et gratis produkt. Kun 1 tote bag per bestilling er inkludert.

Leveranse
8.1. Leveringstiden kan variere fra produkt til produkt. Leveringstiden bestemmes av tilgjengeligheten av produktet og leveringssted, men skal være innen 30 dager etter den dagen Nordic Brand Retail Norge aksepterer bestillingen (med mindre du og Nordic Brand Retail Norge blir enige om noe annet). De tilgjengelige frakt alternativer er synlige på nettstedet. Nordic Brand Retail Norge leverer produktene til deg basert på en fraktavtale inngått med tredjepart.

8.2. Nordic Brand Retail Norge og All Things Commerce skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser i utførelsen eller unnlatelse av å utføre denne avtalen eller noen forpliktelser under denne, som direkte kan tilskrives årsaker utenfor dets rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, Guds handlinger, branner, streik eller arbeidskonflikter (annet enn av Nordic Brand Retail Norge eller All Things Commerces egne ansatte), krig, handlinger eller inngripen fra en statlig myndighet, feil hos en vanlig operatør, leverandør, maskinvare, programvare, nettleser eller kommunikasjonsutstyr, eller nettverksfeil, overbelastning, eller funksjonsfeil.

8.3. Produktet vil være ditt ansvar fra det tidspunkt Nordic Brand Retail Norge leverer produktet til adressen du oppga Nordic Brand Retail Norge eller du henter det hos Nordic Brand Retail Norge. Du eier produktet når Nordic Brand Retail Norge har mottatt full betaling.

8.4. Hvis du etter en mislykket levering ikke omorganiserer levering eller henter varene fra et utleveringsdepot, vil ikke forsendelser med lagerførte produkter og/eller print-on-demand-produkter, som returneres til avsender, ikke automatisk bli sendt ut igjen . Ta kontakt med hello.no@moomin.com for mer informasjon.

8.5. Dersom det er mangler ved de leverte produktene, må du gi beskjed til Nordic Brand Retail Norge innen rimelig tid etter at du oppdaget manglene eller burde ha oppdaget dem. Nordic Brand Retail Norge anbefaler at du melder fra om eventuelle mangler innen 14 dager regnet fra leveringsdagen. Hvis du ønsker å utøve dine juridiske rettigheter til å avvise produkter, må du enten sende dem tilbake til Nordic Brand Retail Norge eller (hvis de ikke er egnet for publisering) la Nordic Brand Retail Norge hente dem fra deg. Nordic Brand Retail Norge betaler kostnadene for porto eller henting dersom returen skyldes en mangel ved produktet. Send en e-post til Nordic Brand Retail Norge på hello.no@moomin.com for informasjon.

Angrerett
9.1. Der du legger inn en bestilling for eller på vegne av et selskap eller institusjon, har du ingen rett til å kansellere en bestilling fordi du har ombestemt deg. Resten av denne paragrafen gjelder kun der bestillingen er plassert av en forbruker, ikke et selskap eller en institusjon.

9.2. Du har rett til å ombestemme deg og kansellere bestillingen din innen 30 dager etter mottak av varene ved å sende en e-post til hello.no@moomin.com eller på annen tydelig måte.

9.3. Dersom bestillingen blir kansellert fordi du har ombestemt deg, må du enten sende varene tilbake til Nordic Brand Retail Norge eller (dersom de ikke egner seg for postering) la Nordic Brand Retail Norge hente dem. Du vil være ansvarlig for kostnadene ved porto eller henting dersom returen skyldes at du har endret mening.

9.4. Hvis du har mottatt produktene, skal produktene beholdes i det vesentlige uendret og uforminsket inntil du har bestemt deg for å beholde produktene. Hvis du imidlertid trekker deg fra kontrakten etter at produktene er tatt i bruk, er du ansvarlig for eventuell redusert verdi av produktene som følge av håndtering av produktene annet enn det som er nødvendig for å fastslå arten, egenskapene og funksjonen til produktene. produkter (eller med andre ord annet enn håndtering som ville vært tillatt i en butikk). Nordic Brand Retail Norge kan dermed belaste deg for verdifall, eller nekte refusjon dersom varene er blitt usalgbare på grunn av bruk.

9.5. Når du sender tilbake produktene, vil du være ansvarlig for eventuelle transportskader.

9.6. Du har ikke rett til å ombestemme deg når det gjelder kjøp av (a) skreddersydde / bestillingsvare / on-demand-produkter som den offisielle Mummibutikkens sweatshirt, t-skjorter og plakater eller (b) matvarer og forseglede varer som ikke er egnet for retur på grunn av helsevern eller hygiene årsaker og ble åpnet etter levering. Ta kontakt med uksocial@moomin.com med spørsmål.

9.7. Kun å returnere varene eller ikke hente dem fra posten uten separat varsel om angrerett er ikke tilstrekkelig for å kansellere bestillingen fordi du har ombestemt deg. Det er ditt ansvar å tydelig fortelle Nordic Brand Retail Norge at du har ombestemt deg og ønsker å kansellere bestillingen.

9.8. Hvis du kansellerer bestillingen før levering eller av en eller annen grunn nekter å motta varene og de skal returneres til Nordic Brand Retail Norge, kan eventuelle rimelige returgebyrer og gebyrer påløpt av Nordic Brand Retail Norge trekkes fra beløpet som refunderes for produktet/produktene.

 

Ansvarsbegrensning

Bruk av nettstedet (unntatt bestillinger)

I forhold til bruk av nettstedet (annet enn bestillinger):

Enten du er en forbruker eller en bedriftsbruker:

Verken All Things Commerce eller Nordic Brand Retail Norge utelukker eller begrenser på noen måte sitt ansvar overfor deg der det ville være ulovlig å gjøre det;
Forskjellige begrensninger og utelukkelser av ansvar vil gjelde for ansvar som oppstår som et resultat av eventuelle bestillinger av deg ved å bruke nettstedet (se nedenfor).
Hvis du er en bedriftsbruker:

Hver av alle ting Commerce og Nordic Brand Retail Norge ekskluderer alle underforståtte betingelser, garantier, representasjoner eller andre vilkår som kan gjelde for nettstedet eller innhold på det.
Verken All Things Commerce eller Nordic Brand Retail Norge vil være ansvarlig overfor deg for noe tap eller skade, enten det er i kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagte plikter eller annet, selv om det er forutsigbart, som oppstår under eller i forbindelse med: bruk av, eller manglende evne til å bruke nettstedet; eller bruk av eller tillit til innhold som vises på nettstedet. Spesielt vil verken All Things Commerce eller Nordic Brand Retail Norge ikke være ansvarlig for:
tap av fortjeneste, salg, virksomhet eller inntekt;
forretningsavbrudd;
tap av forventede besparelser;
tap av forretningsmulighet, goodwill eller omdømme; eller
indirekte tap eller skader.
Hvis du er en forbrukerbruker:

Vær oppmerksom på at All Things Commerce bare tilbyr nettstedet for innenlands og privat bruk. Du samtykker i å ikke bruke nettstedet til kommersielle eller forretningsformål, og All Things Commerce har ikke noe ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, forretningsavbrudd eller tap av forretningsmulighet.
Bestillinger lagt inn via nettstedet

I forhold til bestillinger plassert gjennom nettstedet:

10.2 Hvis du er en forbruker (og ikke en bedriftsbruker), så:

(med forbehold om seksjon 10.2(b)) hvis enten Nordic Brand Retail Norge eller All Things Commerce ikke overholder disse vilkårene og betingelsene, er det ansvarlig for tap eller skade du lider som er et forutsigbart resultat av brudd på salgsavtalen, eller manglende bruk rimelig forsiktighet og dyktighet, men ikke for tap eller skade som ikke er forutsigbar. Tap eller skade er forutsigbart hvis enten det er åpenbart at det vil skje eller hvis, på det tidspunktet salgsavtalen ble inngått, både Nordic Brand Retail Norge eller All Things Commerce (etter aktuelt) og du visste at det kunne skje (for eksempel hvis du diskuterte det med Nordic Brand Retail Norge eller All Things Commerce (som aktuelt) under salgsprosessen);
Verken Nordic Brand Retail Norge eller All Things Commerce utelukker eller begrenser på noen måte sitt ansvar overfor deg der det ville være ulovlig å gjøre det. Dette inkluderer ansvar
(i) for dødsfall eller personskade forårsaket av Nordic Brand Retail Norge' og/eller All Things Commerces uaktsomhet eller uaktsomhet fra deres ansatte, agenter eller underleverandører (som aktuelt);

(ii) for svindel eller uredelig uriktig fremstilling;

(iii) for brudd på dine juridiske rettigheter i forhold til produktene (inkludert retten til å motta produkter som: er som beskrevet og samsvarer med informasjonen som Nordic Brand Retail Norge har gitt deg og enhver prøve eller modell du har sett eller undersøkt; er av tilfredsstillende kvalitet; er egnet for ethvert spesielt formål gjort kjent for Nordic Brand Retail Norge; leveres med rimelig dyktighet og forsiktighet og, der installert av Nordic Brand Retail Norge, riktig installert; og for defekte produkter i henhold til Consumer Protection Act 1987; og

Verken Nordic Brand Retail Norge eller All Things Commerce er ansvarlig for virksomhetstap. Hvis du er forbruker, leveres produktene kun til deg til privat og privat bruk. Hvis du bruker produktene til kommersielle, forretningsmessige eller videresalgsformål, vil ethvert ansvar fra Nordic Brand Retail Norge eller All Things Commerce overfor deg være begrenset som angitt i avsnitt 10.3.
10.3 Hvis du legger inn bestillingen for forretningsformål:

ingenting i disse vilkårene skal begrense eller utelukke All Things Commerces eller Nordic Brand Retail Norge' ansvar for:
død eller personskade forårsaket av Nordic Brand Retail Norge og/eller All Things Commerce; uaktsomhet, eller uaktsomhet fra Nordic Brand Retail Norge' og/eller All Things Commerces ansatte, agenter eller underleverandører (som aktuelt);
svindel eller uredelig uriktig fremstilling;
brudd på vilkårene antydet av seksjon 12 i Sale of Goods Act 1979 eller seksjon 2 i Supply of Goods and Services Act 1982;
defekte produkter under Consumer Protection Act 1987; eller
ethvert forhold som det ville være ulovlig for Nordic Brand Retail Norge og/eller All Things Commerce å utelukke eller begrense ansvar for.
unntatt i den grad det er uttrykkelig angitt i seksjon 10.3(a), er alle vilkår implisert av seksjoner 13 til 15 i Sale of Goods Act 1979 og seksjoner 3 til 5 i Supply of Goods and Services Act 1982 ekskludert; og
underlagt punkt 10.2(a):
Nordic Brand Retail Norge og/eller All Things Commerce skal ikke være ansvarlig overfor deg, enten det er i kontrakt, erstatningsrett (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagte plikter eller på annen måte, for tap av fortjeneste eller indirekte tap eller følgetap som oppstår under eller i forbindelse med enhver avtale mellom Nordic Brand Retail Norge og/eller All Things Commerce og deg; og
det totale samlede ansvaret til Nordic Brand Retail Norge og All Things Commerce overfor deg for alle andre tap som oppstår under eller i forbindelse med en avtale mellom Nordic Brand Retail Norge og/eller All Things Commerce og du, enten i kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagte plikter eller på annen måte, skal begrenses til 100 % av de totale gebyrene du har betalt til Nordic Brand Retail Norge og/eller All Things Commerce i 12-månedersperioden umiddelbart før bruddet inntreffer.
Endringer på nettstedet og denne avtalen
11.1. All Things Commerce forbeholder seg retten til å gjøre endringer på nettstedet eller nettbaserte retningslinjer.
11.2. All Things Commerce og Nordic Brand Retail Norge kan til enhver tid gjøre endringer også i denne avtalen, på grunn av endringer i lovgivning eller vedtak fra myndighetenes side, endringer i skatter, toll eller andre offentlige avgifter som påvirker prisene på produktene, eller årsaker utenfor deres kontroll, men hvis de gjør det, vil de varsle deg, og du kan deretter kontakte dem for å avslutte avtalen med dem før endringene trer i kraft og motta refusjon for alle produkter som er betalt for, men ikke mottatt.

12. Personvernerklæring
For informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles i forbindelse med nettstedet, vennligst se All Things Commerces retningslinjer for personvern.

13. Jurisdiksjon og løsning av tvister
I den grad det er tillatt ved lov og uten prejudice av eventuelle obligatoriske bestemmelser i forbrukerlovgivningen i landet der du har ditt oppholdssted, hvis aktuelt, er disse vilkårene underlagt norsk lov, og du kan reise rettslige søksmål med hensyn til produktene i de engelske domstolene. Dette påvirker ikke noen juridisk rett du måtte ha som forbruker til å fremme et krav i din lokale jurisdiksjon.

14. Språket i denne avtalen

Språket er norsk.

Søk